Yasal Uyarı ve Site Kullanım Koşulları

1. Fikri Mülkiyet

www.vakifbanksporkulubu.com internet sitesi (“Site”), VakıfBank’a ait olan “Vakıfbank Spor Kulübü” (bundan sonra “Şirket” veya “VakıfBank Spor Kulübü” olarak anılacaktır)’na aittir ve Şirket tarafından idare edilmektedir. Site’de görünen ticari markalar, logolar ve alan adları dahil bileşenlerin her biri ve sitenin tasarımı, fikri mülkiyete dair mevcut yasalarca korunmaktadır ve Şirket’e veya Şirket’in bağlı olduğu VakıfBank ya da alt kuruluşlarına aittir veya kullanımları yetkilendirilmeye tabidir.

Site’nin hiçbir bileşeni, herhangi bir şekilde her ne olursa olsun herhangi bir ortamda Şirketin daha önceden alınan yazılı oluru olmaksızın tamamen veya kısmen bulunulması kopyalanamaz, çoğaltılamaz, idare edilemez, kamuya mal edilemez, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, niteliksel olarak farklılaştırılamaz, iletilemez, dağıtılamaz ve ücretli veya ücretsiz bütününe yahut bir kısmına ilişkin başka bir faaliyette bulunulamaz. Fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları ile uyum şartına bağlı kalınarak basın gereklilikleri için kullanım münferiden bir istisnadır. Sadece özel kullanım için kopyalama, kişisel, özel ve ticari olmayan ve kişisel bilgisayarınızda gerçekleşen kullanıma dair yetkilendirilmiştir.

Aşağıdaki bildirim, Sitenin içeriğinin tümünün veya kısımlarının yetkilendirilmiş herhangi bir kopyasında gözükmelidir:

"TELİF HAKKI 2018 – VakıfBank Spor Kulübü –HER HAKKI SAKLIDIR". Siteyi oluşturan veya gösterilen maddelerin yetkilendirilmiş herhangi bir kullanımı, herhangi bir şekilde ne olursa olsun niteliksel olarak farklılaştırılamaz, değiştirilemez veya düzeltilemez. VakıfBank'ın ve alt kuruluşlarının kendi fikri mülkiyet haklarının herhangi bir ihlaline karşı hukuki işlem başlatma hakkı saklıdır.

2. Bilgilerin Niteliği

Sitede yayınlanan bilgiler, özellikle mali bilgiler, yatırıma teşvik olarak değerlendirilmez. Hiçbir durumda VakıfBank Spor Kulübü ve/veya ilintili alt kuruluşlarının hisselerine veya diğer menkul kıymetlerine dair bilgi toplanması veya bunların kamuya teklifi veya teberrularına, alımlarına ve değiş tokuşlarına dair bir teklif olarak yorumlanmamalıdır. Şirket, Sitede yer alan mali bilgilerin düzenli bir şekilde güncellendiği gerçeğine dikkatinizi çekmektedir (mali bilgiler çevrim içi temin edildiği takdirde). Sitede yayınlanan bilgiler, özellikle mali bilgiler, yatırıma teşvik olarak değerlendirilmez. Hiçbir durumda VakıfBank Spor Kulübü ve/veya ilintili alt kuruluşlarının hisselerine veya diğer menkul kıymetlerine dair bilgi toplanması veya bunların kamuya teklifi veya teberrularına, alımlarına ve değiş tokuşlarına dair bir teklif olarak yorumlanmamalıdır. Şirket, Sitede yer alan mali bilgilerin düzenli bir şekilde güncellendiği gerçeğine dikkatinizi çekmektedir (mali bilgiler çevrim içi temin edildiği takdirde).

Site, içeriği ile ilintili belirli bir alanda danışılan uzmanların fikirlerini veya basında yer alan makalelerden yapılan alıntıları sunabilir. Bu gibi bilgiler, sadece danışılan uzmanın görüşünü veya yayını temsil etmektedir ve zorunlu olarak da VakıfBank Spor Kulübü’nün görüşü değildir. Bu gibi uzmanlar, VakıfBank Spor Kulübü çalışanları değildir ve görüşlerini kullanan VakıfBank Spor Kulübü’nden karşılık olarak herhangi bir ödeme almamaktadır. Şirket, bu gibi bilgilerin ve görüşlerin doğruluğundan veya eksiksiz oluşundan sorumlu değildir. Uzmanların görüşleri, kişisel bakış açılarını yansıtmaktadır ve hiçbir zaman Şirketin ve/veya VakıfBank Spor Kulübü’nün görüşü veya sorumluluğu olarak yorumlanmamalıdır.

3. Diğer Sitelerle Bağlantılar

Şirket veya VakıfBank Spor Kulübü, Site aracılığı ile erişilebilen bir üçüncü şahıs sitesi nedeniyle sorumluluk yüklenmez. Şirketten tamamen bağımsız olan bu gibi üçüncü şahıs sitelerinin içeriğini kontrol etmek üzere bir yöntemimiz mevcut değildir. Ayrıca, Site ile üçüncü şahıs sitesi arasındaki bağlantının varlığı, hiçbir durumda Şirketin herhangi bir şekilde her ne olursa olsun o sitenin içeriğini ve özellikle içeriğinden kaynaklanan kullanımı onayladığı anlamına gelmemektedir. Ek olarak, Siteden Truva atları veya diğer “parazitler” gibi özellikle bir veya daha fazla bilgisayar virüsünün bulaşmasını engellemek üzere gerekli önlemlerin alınmasından siz sorumlusunuz.

Harici sitelerin Siteye hipermetin bağlantıları olabilir. Bu gibi bağlantılar, Şirketin daha önceden alınan açık oluru olmaksızın oluşturulmamalıdır. Her durumda, Şirket, bu gibi sitelerin mevcut olmayışından ötürü herhangi bir şekilde sorumlu değildir ve bu siteleri yakından takip ederek kontrol etmemekte veya onaylamamaktadır ve bu sitelerde yer alan veya bu siteler aracılığıyla edinilen içeriklerden, reklamlardan, ürünlerden veya diğer bileşenlerden sorumlu değildir.

4. Kişisel Bilgiler ve Diğer Bilgiler

4.1 Gizlilik Koşulları

Şirket, kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye alır. Bu gizlilik bildirimi, bu web sitesi tarafından toplanan verileri ve bunların nasıl işleneceğini açıklar. Kişisel verilerin toplanma ve işlenmesinin niteliği, amacı ve kapsamı, bu web sitesini ziyaret eden kullanıcının eylemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her halükarda kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, sadece yürürlükteki yasalara uygun biçimde gerçekleşecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnine ve gizlilik koşullarına buradan erişebilirsiniz.

4.2 Şifre Korumalı Alanlara Giriş

Web sitesinde korumalı bir alana giriş yaptığınız veya bilgi materyali talep ettiğiniz zaman şirket sizden kişisel bilgilerinizi talep edebilir (özellikle tam adınız, e-mail adresiniz ve gerekli olduğu durumda örneğin giriş yaptığınız alanın amacı için posta adresi, meslek bilgileri ve benzer bilgiler). Bu bilgilerin giriş yapmak veya talepte bulunmak için sağlanmasının zorunlu olmadığı durumlarda, bu husus belirtilir. Şirket, kendisine Siteyi kullanırken ePosta yoluyla aktarabileceğiniz kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Bu bilgiler, sadece size mümkün olan en etkili şekilde bir yanıt temin etme bakış açısıyla kullanılacaktır.

4.3 Kullanım Verisi

Web sitesi kullanılırken, internet tarayıcınız tarafından gönderilen veriler dahil olmak üzere geçici olarak kullanılan veriler (çerezler, IP adresi, ilgili web sayfası, tarih ve saat, görüntülenen içerik) depolanacaktır. Kullanılan verilerin kişisel bilgiler olduğu sürece, VakıfBank Spor Kulübü, sizin izin vermeniz hali hariç olmak üzere, bu verileri, sadece internet sitesini kullanmak için gerekli olan durumlarda (Örneğin saldırıları önleme amaçlı bakım sebepleri), istatiksel amaçlarla ya da tarafınızla olan bir sözleşmenin gereğini yerine getirmek için gerekli olan yerlerde kullanır.

VakıfBank Spor Kulübü, ayrıca ihtiyaç temelli bir web sitesinin tasarlanması ve geliştirilmesi için anonim hale getirilmiş bir formda bu bilgileri kullanacaktır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Çerezler" bölümünde bulabilirsiniz.

4.4 Çerezler

Bu internet sitesi çerezleri kullanır. Çerez, belirli internet sitelerine erişildiğinde cihazlara indirilen küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler web sitelerinin çalışmasını ya da daha verimli çalışmasını sağlamak ve ayrıca sonraki ziyaretlerinizde cihazınızın tanınması amacıyla sitenin sahiplerine bilgi sağlamak için kullanılmaktadır.

Bilgisayarınızda (veya başka bir aygıtta) çerezleri istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızda bunları devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, çerezleri devre dışı bırakmanız, bu internet sitesinin kullanılabilirliğini ve işlevselliğini etkileyebilir.

Çerez Politikamız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, sitede yayınlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Şirket, herhangi bir zamanda daha önceden bildirimde bulunmaksızın içeriği düzeltme hakkını saklı tutmaktadır. Ancak, Şirket, Sitede yer alan bilgilerin doğru, hatasız, güncel veya eksiksiz olduğunu garanti edemez.

Sonuç olarak ve Şirketin ağır veya kasti kusurundan kaynaklanan mülkiyet hasarının haricinde, ikinci durum herhangi bir yükümlülüğü aşağıdakilerle ilgili olarak ortadan kaldırmaktadır:

6. Web Sitesinin Kullanılabilirliği

a. Siteyi hata içermeksizin temin etmenin teknik olarak mümkün olmadığını ve Şirketin böyle bir taahhütte bulunamayacağını;

b. Kusurların Sitenin geçici bir şekilde kullanılabilir olmamasına yol açabileceğini ve

c. Sitenin işleyişinin Şirketin kontrol etmediği olaylardan ve/veya konulardan, örneğin sizin ve Şirket arasındaki ve Şirket ile diğer ağlar arasındaki iletim ve iletişim yolları yüzünden, etkilenebileceğini kabul etmektesiniz.

Şirket ve/veya tedarikçileri, herhangi bir zamanda bakımını üstlenmek ve/veya Sitede iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapmak üzere Sitenin tümünü veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya bunların işleyişine ara verebilir. Şirket, Sitenin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya kesintiye uğratılmasından sorumlu değildir.

7. Yasal Hükümler

Site ve içerdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir ve bu konuya dair anlaşmazlıklar da, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

8. Şartlar ve Koşullar

8.1. Sitenin Yayıncısı

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul – Türkiye

VakıfBank, 271.862.450,00 TL değerinde sermaye sahibi limited ortaklıktır ve Istanbul Ticaret Sicili ’nde ve 452485 ile sıralanmaktadır.

8.2. Yayın Yöneticisi

Himmet Alp Arslan KARACA

9. Foto/Video Tanıtım Yazıları

Site içindeki görseller ve videoların kullanım ve telif hakları VakıfBank Spor Kulübü’ne aittir. Sayfalarda kullanılan bazı resimler stok resim sitelerinden ücreti mukabili temin edilmiştir.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz.